KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka
prof. filozofii Eric Fiat
prof. filozofii Dominique Folscheid
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
lek. med. Agnieszka Jalowska
dr n. hum. Bogna Kędzierska
dr hab. n. psych. Grażyna Kmita
dr n. med. Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz
mgr Zbigniew Kowalski
prof. filozofii Julia Kristeva
prof. dr hab. n. hum. Paweł Łuków
dr n. med. Tomasz Maciejewski
dr n. med. Ewa Obersztyn
dr hab. n. med. Dorota Pawlik
dr n. med. Beata Pawlus
dr n. med. Marcin Rawicz
prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska
lek. med. Marzanna Re¶ko-Zachara
dr hab. n. med. prof. IMiD Magdalena Rutkowska
mgr Monika Salomończyk
dr filozofii Sławomir Szczepaniak
dr prawa Małgorzata Szeroczyńska
dr n. med. Krzysztof Szmyd
prof. nadzw. dr hab. n. med. Robert ¦migiel
lek. med. Iwona Terczyńska
dr n. med. Wojciech Walas

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. Paweł Łuków
prof. Magdalena Rutkowska
Leonard Padzik
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40