PROGRAM KONFERENCJI

                                         7 czerwca 2018

10:00-10:30

Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników

prof. P. Łuków, prof. M. Rutkowska

10:30-13:00

 Sesja I   MIEJSCE ETYKI W PERINATOLOGII

10:30-10:50

prof. E. Helwich, Historia neonatologii w Polsce

10:50-11:00

dr n. med. T. Maciejewski, Początek procesu decyzyjnego: Zespół interdyscyplinarny

11:00-11:30

prof. M. Rutkowska, Etyka w medycynie perinatalnej na świecie i w Polsce

11:30-12:00

dr S. Szczepaniak, Podstawy etyczne opieki paliatywnej

12:00-12:20

Przerwa na kawę

12:20-13:00

Debata

Prowadzenie: prof. M.K. Borszewska-Kornacka

Uczestnicy: prof. E. Helwich, prof. M. Rutkowska, dr n.med. T. Maciejewski, dr S. Szczepaniak

13:00-14:00

Przerwa na obiad

14:00-17:15

Sesja II      PROBEMY KLINICZNE I PROCESY DECYZYJNE

14:00-14:20

dr n. med. E. ObersztynW poszukiwaniu przyczyn wad wrodzonych u płodu/noworodka - nowoczesne metody cytogenetyczno-molekularne

14:20-14:40

Opieka paliatywna na Sali porodowej:

dr n. med. A. JalowskaOpieka paliatywna w przypadku ciężkich wad wrodzonych; 

lek. med. M. Reśko-Zachara, Opieka paliatywna w przypadku skrajnego wcześniactwa

14:40-15:10

dr n. med. M. Rawicz, Opieka paliatywna na OION

15:10-15:35

dr hab. n. med. D. Pawlik, Miejsce rodziców w opiece paliatywnej w okresie okołoporodowym

15:35-16:00

lek. med. I. Terczyńska Rola neurologa w procesie decyzyjnym zespołu terapeutycznego

16:00-16:20

Przerwa na kawę

16:20-17:15

Debata

Prowadzenie: prof. M. Rutkowska

Uczestnicy: prof. M. Respondek-Liberska, dr hab. n. med. D. Pawlik, dr n. med. E. Obersztyn, dr n. med. A. Jalowska, lek. med. M. Reśko- Zachara, dr n. med. M. Rawicz, dr n. med. Wojciech Walas, lek. med. I. Terczyńska, mgr M. Salomończyk

19:30

Występ artystyczny, uroczysta kolacja

Teatr Palladium
ul. Złota 9, 00-001 Warszawa

W trakcie kolacji zaplanowano elementy o charakterze rozrywkowym, a źródło ich finansowania nie pochodzi od innowacyjnych firm farmaceutycznych będących członkami INFARMA. Będą one finansowane w całości ze środków własnych firmy Medius.

8 czerwca 2018

10:00-12:10

Sesja III     ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY OPIEKI PALIATYWNEJ    
Sesja francusko-polska z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego

10:00-10:30

prof. D. FolscheidBioétique ou étique biomedicale (Bioetyka czy etyka biomedyczna)

10:30-11:10

prof. E. Fiat Dignité, sacralité et qualité de la vie du nouveau-né (Godność, świętość i jakość życia noworodka)

11:10-11.30

prof. P. Łuków , Świadoma zgoda rodziców na postępowanie medyczne

11.30-11.50

dr M. SzeroczyńskaAspekty prawne opieki perinatalnej

11.50-12.10

Z. Kowalski , Komunikacja w zespole terapeutycznym i z rodzicami

12:10-12:30

Przerwa na kawę

12:30-13:15

Debata

Prowadzenie: prof. P. Łuków

Uczestnicy: prof. D. Folscheid, prof. E. Fiat, dr M. Szeroczyńska dr S. Szczepaniak,    Z. Kowalski

13:15-14:15

Przerwa na obiad

14:15-17:30

 Sesja IV     HOSPICJUM I OPIEKA PSYCHOLOGICZNA

14:15-14:35

dr A. Korzeniewska-Eksterowicz Hospicjum perinatalne w okresie płodowym

14:35-14:55

prof. R. Śmigiel / dr n. med. K.Szmyd , Opieka hospicyjna nad noworodkiem

14:55-15:15

dr B. Kędzierska , Poczucie winy w medycynie perinatalnej

15:15-15:35

dr hab. n psych. G. Kmita , Żałoba i opieka psychologiczna nad rodzicami

15:35-15:50

Przerwa na kawę

15:50-16:20

Świadectwa

prof. Julia Kristeva - wokół tekstu "Tragizm czy wyzwanie: kilka uwag o niepełnosprawności" dr S. Szczepaniak

dr n. med. B. Pawlus wraz z rodzicami , Histori Estery, prof. M. Rutkowska, Historia Natalki

16:20-17:20

Debata

Prowadzenie: dr hab. n. med. D. Pawlik

Uczestnicy: dr A. Korzeniewska-Eksterowicz, prof. R. Śmigiel , dr n. med. K. Szmyd,  dr B. Kędzierska, dr hab. G. Kmita,

17:20-17:30

Zakończenie konferencji i podsumowanie

prof. P. Łuków, prof. M. Rutkowska


W Programie, przewidziano wystąpienia promocyjne firm

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40