PROGRAM KONFERENCJI

7 czerwca 2018

10:00 - 10:30

Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników

prof. P. Łuków, prof. M. Rutkowska

Sesja I

HISTORIA I SPECYFIKA PERINEONATOLOGII

10:30 - 10:50

prof. E. Helwich, Historia neonatologii w Polsce

10:50 - 11:20

prof. M. Rutkowska, Etyka w medycynie perinatalnej na świecie i w Polsce

11:20 - 11:40

dr S. Szczepaniak , Koniec życia i opieka paliatywna od strony filozoficznej i etycznej

11:40 - 12:00

Przerwa na kawę

12:00 - 13:00

Debata

Prowadzenie: prof. M.K. Borszewska-Kornacka

Uczestnicy: prof. E. Helwich, prof. M. Rutkowska, dr S. Szczepaniak, prof. P. Łuków

13:00 - 14:00

Przerwa na obiad

Sesja II

PROBEMY KLINICZNE I PROCESY DECYZYJNE

14:00 - 14:15

dr n. med. E. Obersztyn , Wady rozwojowe, zespoły genetyczne, wady letalne: co nowego w diagnostyce

14:15 - 14:25

dr n. med. T. Maciejewski , Początek procesu decyzyjnego: Zespół interdyscyplinarny

14:25 - 14:45

Opieka paliatywna na Sali porodowej: dr n. med. A. Jalowska, Opieka paliatywna w przypadku ciężkich wad wrodzonych; lek. med. M. Reśko-Zachara, Opieka paliatywna w przypadku skrajnego wcześniactwa

14:45 - 15:05

dr n. med. M. Rawicz, Opieka paliatywna na OION

15:05 - 15:25

dr hab. n. med. D. Pawlik, Miejsce rodziców w opiece paliatywnej w okresie okołoporodowym

15:25 - 15:40

lek. med. I. Terczyńska Rola neurologa w procesie decyzyjnym zespołu terapeutycznego

15:40 - 16:00

Przerwa na kawę

16:00 - 17:15

Debata

Prowadzenie: prof. M. Rutkowska

Uczestnicy: prof. M. Respondek-Liberska, dr hab. n. med. D. Pawlik, dr n. med. E. Obersztyn, dr n. med. T. Maciejewski, dr n. med. A. Jalowska, lek. med. M. Reśko- Zachara, dr n. med. M. Rawicz, dr n. med. Wojciech Walas, lek. med. I. Terczyńska, M. Salomończyk8 czerwca 2018

Sesja III

DZIECI, RODZICE, LEKARZE, PIELĘGNIARKI i POŁOŻNE - ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY PODEJMOWANIA DECYZJI

10:00 - 10:20

prof. D. Folscheid, Klika refleksji etycznych nad książką: „Postępowanie paliatywne w opiece perinatalnej: praktyka medyczna, etyka, prawo, psychologia, wiara"

10:20 - 11:00

prof. E. Fiat , Godność i jakość życia w okresie perinatalnym

11:00 - 11.20

dr M. Szeroczyńska, Aspekty prawne opieki perinatalnej

11.20 - 11.40

Z. Kowalski , Komunikacja w zespole terapeutycznym i z rodzicami

11.40 - 12.00

prof. P. Łuków , Świadoma zgoda rodziców na postępowanie medyczne

12:00 - 12:20

Przerwa na kawę

12:20 - 13:30

Debata

Prowadzenie: prof. P. Łuków

Uczestnicy: prof. D. Folscheid, prof. E. Fiat, dr M. Szeroczyńska dr S. Szczepaniak, Z. Kowalski

13:00 - 14:00

Przerwa na obiad

Sesja IV

DZIECI, RODZICE, LEKARZE, PIELĘGNIARKI i POŁOŻNE - OPIEKA PSYCHOLOGICZNA I HOSPICYJNA

14:00 - 14:20

dr A. Korzeniewska-Eksterowicz Hospicjum perinatalne w okresie płodowym

14:20 - 14:40

prof. R. Śmigiel / dr n. med. K.Szmyd , Opieka hospicyjna nad noworodkiem

14:40 - 15:00

dr B. Kędzierska , Poczucie winy w medycynie perinatalnej

15:00 - 15:20

dr hab. n psych. G. Kmita , Żałoba i opieka psychologiczna nad rodzicami

15:20 - 15:40

Przerwa na kawę

15:40 - 16:10

Świadectwa

prof. Julia Kristeva - fragmenty tekstu „Miejsce dziecka niepełnosprawnego we współczesnym społeczeństwie" dr S. Szczepaniak

dr n. med. B. Pawlus , Historia Estery, prof. M. Rutkowska, Historia Natalki

16:10 - 17:30

Debata

Prowadzenie: dr hab. n. med. D. Pawlik

Uczestnicy: dr A. Korzeniewska-Eksterowicz, prof. R. Śmigiel , dr n. med. K. Szmyd, , dr B. Kędzierska, dr hab. G. Kmita,W Programie, przewidziano wystąpienia promocyjne firm
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40