0

Mensil 25mg 2 tabl.

11.29

Opis

Mensil, lek na erekcję z syldenafilem, 2 tabletki do rozgryzania i żucia

Opis produktu / Wskazania i działanie:Mensil to tabletki na erekcję, które zawierają skuteczną1 i najbardziej znaną2 substancję syldenafil w dawce 25 mg, która wspomaga uzyskanie i utrzymanie erekcji. Mensil poprawia erekcję. Pod wpływem pobudzenia seksualnego, syldenafil ułatwia napływ krwi do prącia. Pomaga dzięki temu uzyskać i utrzymać erekcję.Lek z syldenafilem na zaburzenia erekcji, dostępny bez recepty.Działa nawet po 12 minutach od zażycia i ułatwia osiągnięcie erekcji do 5 godzin po zażyciu tabletki3.Dyskretne tabletki do rozgryzania i żucia, które po przegryzieniu rozpuszczają się w ustach i nie wymagają popijania.Lek na zaburzenia erekcji Mensil przeznaczony jest do stosowania u mężczyzn powyżej 18. roku życia, zmagających się z zaburzeniami erekcji – niezdolnością do uzyskania lub utrzymania erekcji prącia,  wystarczającej do odbycia stosunku seksualnego. Mensil pomaga osiągnąć erekcję jedynie pod warunkiem wcześniejszego pobudzenia seksualnego.1. Dadej R. Etiologia i leczenie zaburzeń wzwodu prącia. Geriatria 2008; 2: 182-193.2. Na podstawie danych IMS Dataview PRM0221 G04E1 ERECT DYS PRD PDE5 INHIB, OTFMR0221 12C2C 12C2CUROLOGICAL M-CAPS/TA.3. Na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Mensil, pkt 5. ppkt.5.1.Co zawiera lek na erekcję Mensil – skład:Substancją czynną leku na zaburzenia erekcji Mensil jest syldenafil. 1 tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH) i kwas solny (do ustalenia pH).Postać farmaceutyczna: Tabletki do rozgryzania i żucia. Białe, trójkątne, dwuwypukłe tabletki oznakowane jednostronnie liczbą „25”.Mensil – dawkowanieTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.Lek na zaburzenia erekcji Mensil należy stosować w dawce 25 mg, nie częściej niż raz na dobę. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania.Nie należy przyjmować leku Mensil z innymi preparatami zawierającymi syldenafil.Mensil należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy rozgryźć i żuć. Tabletki nie wymagają popijania.W przypadku wrażenia, że działanie leku Mensil jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Tabletki na erekcję Mensil ułatwiają osiągnięcie erekcji pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Mensil jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku Mensil może nastąpić później,, jeśli lek zażyto po obfitym posiłku.Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zastosowaniu leku Mensil nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego..Przyjęcie większej niż zalecana dawka leku na erekcję Mensil: Istnieje wówczas większe ryzyko wystąpienia i nasilenia działań niepożądanych. Nie należy stosować większej ilości tabletek niż zalecana. Należy skontaktować się z lekarzem w razie przyjęcia większej ilości tabletek niż zalecono. Przyjęcie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększonej skuteczności leku. Przeciwwskazania / Kiedy nie stosować leku na zaburzenia erekcji Mensil?Mensil – tabletki na erekcję są przeciwwskazane:jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku;jeśli pacjent przyjmuje azotany (leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („bólu w klatce piersiowej”)) lub leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers) – ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego spadku ciśnienia tętniczego krwi;jeśli pacjent przyjmuje riocyguat, stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi) – wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak lek Mensil, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek;w przypadku ciężkich chorób wątroby lub serca;po niedawno przebytym udarze lub zawale serca, a także w przypadku niskiego ciśnienia tętniczego krwi;jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki;jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (tzw. NAION). 

Ostrzeżenia i środki ostrożności:Przed rozpoczęciem stosowania leku na zaburzenia erekcji Mensil, należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką w przypadku:niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi) i szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego);jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego;dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić, czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną;choroby wrzodowej lub zaburzeń krzepnięcia krwi (takich jak hemofilia);jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Mensil i natychmiast skontaktować się z lekarzem.Lek na zaburzenia erekcji Mensil nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. Nie należy go również przyjmować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z wykorzystaniem syldenafilu ani innych inhibitorów PDE5.Mensil nie powinien być stosowany, jeśli mężczyzna nie cierpi na zaburzenia erekcji.Lek Mensil nie jest przeznaczony dla kobiet.Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Tacy pacjenci nie powinni stosować dawki leku Mensil wyższej niż 25 mg.Tabletki na zaburzenia erekcji Mensil nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 lat.Mensil a inne lekiNależy powiedzieć farmaceucie lub lekarzowi o wszystkich lekach, które pacjent przyjmował ostatnio, stosuje obecnie lub planuje stosować. Mensil może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia, wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o zażyciu leku Mensil, w także o godzinie jego zażycia. Nie należy przyjmować leku na zaburzenia erekcji Mensil jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.Nie należy stosować leku Mensil, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).Nie należy stosować leku Mensil, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.Jeśli pacjent już przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, należy rozpocząć leczenie od mniejszej dawki (25 mg) leku Mensil.U niektórych pacjentów, przyjmujących leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty, może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, będących objawem niskiego ciśnienia, wynikającego ze spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących lek Mensil i leki alfa-adrenolityczne. Wystąpienie tych objawów jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu leku Mensil. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Mensil. Lekarz może zadecydować o zastosowaniu mniejszej początkowej dawki (25 mg) leku Mensil. W razie wystąpienia objawów niskiego ciśnienia krwi (zawrotów głowy, zamroczenia, wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy położyć się lub usiąść i poczekać do ustąpienia dolegliwości. Pomóc może również wypicie wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza, napięcie mięśni brzucha i krzyżowanie nóg. Należy unikać szybkiego wstawania i siadania.Mensil z jedzeniem, piciem i alkoholemLek Mensil może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jednakże przyjmowanie leku Mensil w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.Zdolność do uzyskania erekcji po spożyciu alkoholu może zostać czasowo zaburzona. Aby w pełni korzystać z możliwości leczniczych leku Mensil, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przez zażyciem tego preparatu.Lek Mensil zawiera 2,15 mg aspartamu (E 951)  w 1 tabletce. Aspartam, jako źródło fenyloalaniny, może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.Lek Mensil zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszynLek na zaburzenia erekcji Mensil może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Pacjenci przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, powinni zorientować się, w jaki sposób ich organizm reaguje na Mensil.Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Lek Mensil nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.Lek Mensil – działania niepożądane:Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane, zgłaszane w związku ze stosowaniem leku na zaburzenia erekcji Mensil, są zwykle łagodne lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych, należy zaprzestać przyjmowania leku Mensil i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:reakcja alergiczna – występuje niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów). Objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła;bóle w klatce piersiowej – występują niezbyt często – jeśli wystąpią w trakcie lub po stosunku płciowym należy przyjąć pozycję półsiedzącą i spróbować się rozluźnić. Nie przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej.nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody – występują rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów). Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.;nagłe pogorszenie lub utrata wzroku – występują rzadko;ciężkie reakcje skórne – występują rzadko. Objawy: ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączka;napady padaczkowe lub drgawki – występują rzadko.Inne działania niepożądane:Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy.Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.Po wprowadzeniu leku do obrotu, rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały już przed przyjęciem leku zawierającego syldenafil. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku zawierającego syldenafil.

Przechowywanie / Okres ważności:Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.Ul. Żmigrodzka 242 E51-131 WrocławPrzed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Hasco-Lek

na chrapanie, kosmetyki na wypadanie włosów, progesteron u mężczyzn, aspargin działanie, maść na pękające naczynka na nogach, pierwsza pomoc zakrztuszenie, pyralgina kiedy zaczyna działać, body misie, żel do usg rossmann, zioła ojca grzegorza opinie, leki na wzmocnienie serca bez recepty, travocort krem zamiennik bez recepty, ketonal dawkowanie 50 mg, ketosteril cena, nimesil granulat, renopuren opinie, czy acard obniża ciśnienie, nutramil
yyyyy